Halil Kınacılar
Sınıf Öğretmeni

Ana Sayfa

Genç kalemlere faydalı olmayı amaç edinmiş, işinin ehli tarafından yönetilen nev-i şahsına münhasır bir web sitesi.